Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Biz hakda

“Guangxi Cooler” sowadyjy enjamlar kärhanasy, ýarym germetik sowadyjy kompressorlary öndürmekde ýöriteleşen önümçilik zawodydyr.Häzirki wagtda onuň esasy önümleri C, L, 2S, 3S, 4S, 6S, 6SU seriýaly kompressorlara bölünýär.Önümler täjirçilik, hyzmat we azyk senagatynda we himiýa we syýahatçylykda giňden ulanylýar.

Täze geldi

HABARLAR

Scroll Compressor Units VS  screw Compressor Units VS piston Compressor Units
Aýlamak kompressor birlikleriniň ýörelgesi: Hereket edýän plastinkanyň aýlaw çyzgysy we statik plastinka birmeňzeş, ýöne ýapyk giňişlikleriň bir toparyny emele getirmek üçin fazanyň tapawudy 180∘;statik plastinka gymyldamaýar we hereket edýän plastinka üýtgewsizlik bilen kesgitlenen plastinkanyň merkezinde aýlanýar ...
Cold storage operation and maintenance experience sharing
Işe başlamazdan ozal taýýarlyk Işe başlamazdan ozal enjamyň klapanlarynyň kadaly ýagdaýdadygyny ýa-da sowadyjy suw çeşmesiniň ýeterlikdigini barlaň we güýji açanyňyzdan soň temperaturany kesgitläň.Sowuk ammaryň sowadyjy ulgamy, adatça, awtomatiki ...