Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Hususy dizaýn Et saklamak üçin kiçijik gassap doňduryjy ammar sowuk otagy

Sowuk otag doňduryjyulanylyşyna görä giňden ulanylýar, aşakdaky görnüşlere bölünip bilner:

Logistika sowuk ammar / sowadyjy sowuk ammar / Çalt doňan sowuk ammar / Täze saklaýan sowuk ammar / Iki temperaturaly sowuk ammar / Lukmançylyk sowuk ammary


 • Model belgisi:GXCOOLER01
 • Söwda termini:EXW, FOB, CIF DDP
 • Töleg:T / T, Western Union, MoneyGram, L / C.
 • Gurşun wagty:Tölegden düşenden 7-10 gün soň
 • Şahadatnama: CE
 • Kepillik:1 ýyl
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Kompaniýanyň tertibi

  2121

  Önümiň beýany

  Hususy dizaýn Et saklamak üçin kiçijik gassap doňduryjy ammar sowuk otagy

  1 (1)

  Sowuk otag Doňduryjy ulanylyşyna görä giňden ulanylýar, aşakdaky görnüşlere bölünip bilner:

  Logistika sowuk ammar / sowadyjy sowuk ammar / Çalt doňan sowuk ammar / Täze saklaýan sowuk ammar / Iki temperaturaly sowuk ammar / Lukmançylyk sowuk ammary

  1. Täze saklaýan sowuk otag: Temperatura diapazony adatça 0 ℃ ~ 5 keeping saklanýar.

  2. Orta temperatura sowuk otagy: doňduryjy: Temperatura diapazony adatça -10 ℃ ~ -20 keep saklanýar.

  3. Çalt doňan sowuk ammar: Temperatura diapazony adatça -30 keeping saklaýar

  4. Pes temperaturany saklamak: Temperatura diapazony adatça ℃ -25 ℃ 40 -40 keeping saklaýar

  Spesifikasiýa

  2121

  Ölçegi

  Uzynlygy (m) * Ini (m) * Boýy (m)

  Sowadyjy enjam

  Copeland / Biter we ş.m.

  Sowadyjy görnüşi

  Howa sowadyldy / suw sowadyldy / bugardyldy

  Sowadyjy

  R22, R404a, R447a, R448a, R449a, R507a sowadyjy

  Defrost görnüşi

  Elektrik erişleri

  Naprýa .eniýe

  220V / 50Hz, 220V / 60Hz, 380V / 50Hz, 380V / 60Hz, 440V / 60Hz goşmaça

  Panel

  Täze material poliuretan izolýasiýa paneli, 43kg / m3

  Paneliň galyňlygy

  50mm, 75mm, 100mm, 150mm, 200mm

  Gapynyň görnüşi

  Asylan gapy, süýşýän gapy, goşa süýşýän elektrik süýşýän gapy, ýük maşynynyň gapysy

  Temp.otag

  -60 ℃ ~ + 20 ℃ islege bagly

  Funksiýalar

  Miwe, gök önüm, gül, balyk, et, towuk, derman, himiýa, elektronika we ş.m.

  Armatura

  Necessaryhli zerur enjamlar goşmaça

  Embleygnamak üçin ýer

  Oorapyk / daşarky gapy (beton gurluşyk binasy / polat gurluşyk binasy)

  * “Guangxi” sowadyjy sowadyjy enjamlar, “ONE-STOP COLD ROOM SOLUTION” ltd

  Haryt maglumatlary

  1. Dokary dykyzlykly galyňlaşdyrylan poliuretan sowuk saklaýyş paneli

  2. efficiencyokary öndürijilikli energiýa tygşytlaýjy sowadyjy enjam

  3. Ultra ýuwaş bugarýan

  4. temperatureönekeý we işlemek aňsat akylly temperatura gözegçilik ulgamy

  Sorag iberiň, aşakdaky nokatlary bize habar bermegiňizi haýyş edýäris

  1. Sowuk saklaýyş ululygyny ýa-da zerur sowuk saklaýyş ukybyny üpjün ediň

  2. Sowuk otagda haýsy önümleriň goýuljakdygyny bize habar beriň

  3. userdäki howa barada bize habar beriň

  4. userli naprýa .eniýe ýagdaýyny bize habar beriň

  2121
  2121

  Sowuk saklamagyň gurnama ädimleri

  2121

  1. Guruljak ýerleri barlamak

  2. Zerur enjamlar we gurallar taýýarlamak

  3. Enjamlary, materiallary we gurallary daşamak

  4. Gurluşyk meýdançasyna enjamlaryň, materiallaryň we gurallaryň girmegi

  5. Sowuk otagyň bedenini oturtmak

  6. Kondensator (fanat ýa-da alýumin hatar) oturdyldy

  7. Kompressor we sowadyjy gurmak

  8. Sowadyjy ulgamy kebşirlemek

  9. Elektron dolandyryş ulgamynyň birikmesi

  10. Sowadyjy ulgamy barlamak

  11. Sowadyjy ulgamyň zeýkeşleri

  12. Otagdaky zeýkeşler we ýylylygy tygşytlamak ulgamy

  13. Sowadyjy ýagyň we sowadyjylaryň goşulmagy

  14. Sowadyjy ulgamyň işe girizilmegi we ulanylyşy

  15. Taslamanyň soňy

  Programma aralygy

  Guangxicooler-COLD ROOM_04

  Degişli önümler

  2121

  Kompaniýanyň tertibi

  2121

  Şahadatnamanyň görkezilmegi

  2121

  Gaplamak we eltip bermek

  2121

  Sorag-jogap

  S: Öndüriji?

  J: Hawa, öndürijiler. 2006-njy ýyldan başlap, 15 ýyl sowadyjy önümçilik tejribämiz bar.

  S: Önümiň hiliniň kepilligi näçe wagt?

  J: Hil meselesi, kepillik bir ýyl.

  S: Zawodyňyzdaky hil gözegçiligi nähili? 

  J: Önümçilik wagtynda Doly QC amalyny berk ýerine ýetirýäris we her bir enjam eltilmezden dadylýar.

   S: Ony nädip satyn almaly?Getirmek hakda näme? 

  J: e-poçta ýa-da onlaýn arkaly meniň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, toparymyz size professional çözgüt berer. Iň arzan we iň çalt eltip bermekde hünärmen iberiş agentimiz bar.

   S: Söwda şertleri haýsylar? 

  J: F0B, CIF, CFR, EXW ane DDP söwda şertlerini kabul edýäris.

  S: Töleg möhleti we töleg usullary haýsylar? 

  J: Western Union, Telegraf Transfer (TT) we Alibaba söwda kepilligi arkaly kredit kartoçkasy.Töleg <= 1000USD, öňünden 100%, töleg> 1000USD, öňünden 30% TT, ýüklemezden öň balans.

  2121

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň