Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Biz hakda

—— KOMPANI PRA PROFILI

Bir gezeklik sowuk ammar sowadyjy enjamlarda ýöriteleşýäris

“Guangxi Cooler” sowadyjy enjamlar ş.

“Guangxi Cooler” sowadyjy enjamlar kärhanasy, ýarym germetik sowadyjy kompressorlary öndürmekde ýöriteleşen önümçilik zawodydyr.Häzirki wagtda onuň esasy önümleri C, L, 2S, 3S, 4S, 6S, 6SU seriýaly kompressorlara bölünýär.Önümler täjirçilik, hyzmat we azyk senagatynda we himiýa we syýahatçylykda giňden ulanylýar.

Döredileli bäri kompaniýa dolandyryş ulgamyny yzygiderli kämilleşdirdi we önümleri ISO9001, ISO14001 we OHSAS18001 dolandyryş şahadatnamalaryndan geçdi.

Kompaniýamyz yzygiderli gowulaşmagy goldaýar, halkara ülňüleri bilen sowadyjy kompressorlary yzygiderli ösdürýär we öndürýär we 2S, 3S, 4S, 6S, 6SU we HT seriýaly kompressorlary hödürledi.Önümleri we üýtgeşik öndürijiligi we artykmaçlyklary müşderiler tarapyndan makullandy.

Kompaniýa sowuk gurluşyk meýilnamalaryny dizaýn etmek we býudjetleşdirmek, sowadyjy enjamlary gurmak we işe girizmek, sowuk ammary meýilleşdirmek we dizaýn etmek, sowadyjy enjamlary we ätiýaçlyk şaýlaryny satmak ýaly hyzmatlary ýerine ýetirýär.

Müşderilere iň ýokary hilli önümler bilen üpjün etmek, müşderiler üçin önümçilikde we işlemekde ýüze çykýan kynçylyklary çözmek, güýçli tehniki goldaw bermek we müşderiler üçin satuwdan soň gorag üpjün etmek isleýäris.Önümlerimizi saýlamak diňe başlangyç we hyzmat bakydyr.

Önümlerimiz ýa-da bahalandyryjylarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Kompaniýa sowuk gurluşyk meýilnamalaryny dizaýn etmek we býudjetleşdirmek, sowadyjy enjamlary gurmak we işe girizmek, sowuk ammary meýilleşdirmek we dizaýn etmek, sowadyjy enjamlary we ätiýaçlyk şaýlaryny satmak ýaly hyzmatlary ýerine ýetirýär.

Müşderilere iň ýokary hilli önümler bilen üpjün etmek, müşderiler üçin önümçilikde we işlemekde ýüze çykýan kynçylyklary çözmek, güýçli tehniki goldaw bermek we müşderiler üçin satuwdan soň gorag üpjün etmek isleýäris.Önümlerimizi saýlamak diňe başlangyç we hyzmat bakydyr.

img

Okuw ussahanasy

img

Okuw ussahanasy

img

Okuw ussahanasy

img

Ammar

img

Okuw ussahanasy

img

Zawod